O nama

Poštovani šahisti,

Uviđajući ogroman nedostatak dobre nove šahovske literature na našem jeziku, odlučili smo da bar donekle popunimo tu zjapeću prazninu. Do sada smo izdali šest knjiga posvećenih zatvorenim igrama i četiri knjige o španskoj partiji, a u planu su i knjige o poluotvorenim igrama.

Naša izdanja baziraju se na sledećim principima:

Sve partije su date u celini
Sve partije su komentarisane
Sve partije su igrali vrhunski velemajstori (ELO preko 2700)
Sve partije su sveže (2005-2011)

Materijal je raspoređen prema otvaranjima i varijantama, lako pregledan, sa dobrim sadržajem i registrom partija.

Wizard Chess Books je projekat nezavisnog izdavača Radivoja Vukića, šahovskog FIDE majstora i vlasnika preduzeća za prodaju kompjutera i kompjuterske opreme „Wizard“ d.o.o. iz Zrenjanina (Srbija).

Kao čovek koji se bavi kompjuterima, Radivoj uviđa sve mane internet-obrazovanja, a kao pripadnik sredovečne generacije koja još uvek čita knjige, on pokreće reverzibilni proces, na prvi pogled besmislen. Naime, danas je aktuelan proces prebacivanja knjiga i drugih štampanih materijala u digitalnu formu, a mi radimo suprotno: šahovske materijale koji postoje samo na internetu prebacujemo u realnu, opipljivu formu – šahovsku knjigu!

S obzirom na ograničeno tržište za šahovsku literaturu (mlađe generacije šahista svoje šahovsko znanje crpe gotovo isključivo iz baza i s interneta, tako da su za knjige zainteresovani samo pripadnici malo starije generacije), autor projekta Wizard Chess Books razradio je tehniku štampanja sasvim malih tiraža, što, uzgred, dopušta i mogućnost brzog inoviranja sadržaja u svakom novom izdanju. Knjige su prošivene, tako da se mogu potpuno otvoriti i postaviti ispred šahovske table, što nije moguće s broširanim izdanjima. Sve knjige su u tvrdom povezu.
Pošto se sve radi u „kućnoj radinosti“ (odabir materijala s interneta, prevođenje s ruskog i engleskog jezika, slaganje teksta, korektura, štampa i povezivanje), cene su sasvim prihvatljive, s obzirom na male tiraže.