OTVORENE IGRE
Jevgenij Glejzerov

Analize i komentari
velemajstora Jevgenija Glejzerova

Format: A5
Broj strana: 276
Korice: tvrdi povez
Povezivanje: prošiveno
Izdanje: april 2017. godine

CENA: 1500 din

PDF izdanje: 500 dinara

 

Philidorova odbrana
Ruska partija
Ponzianijevo otvaranje
Škotska partija
Italijanska partija
Španska partija

Fijanketna varijanta
Berlinska odbrana
„Anti-Berlin“
„Berlinski zid“
Naknadna varijanta izmene
Anderssenova varijanta
Otvorena varijanta
“Anti-Marshall“
Marshallov napad
Varijanta Zajceva

Format: A5
Broj strana: 277
Broj partija: 35
Korice: tvrdi povez
Povezivanje: prošiveno
Izdanje: mart 2017. godine

CENA: 1000 din

Poštovani čitaoci

Pred vama je prva knjiga „Partije i komentari“ s analizama i komentarima poznatog ruskog velemajstora i analitičara Jevgenija Glejzerova. Od kako je 2009. godine počeo da radi za ruski šahovski sajt Chesspro obogatio je šahovski svet briljantnim analizama i online komentarima mnogobrojnih važnih partija.
Predvideli smo ukupno pet knjiga s partijama koje je komentarisao Jevgenij Glejzerov. Materijal će biti podeljen po otvaranjima, a prva knjiga posvećena je otvorenim igrama. Tu će čitalac naći zanimljive partije, osvetljene izvanrednim i lucidnim komentarima i analizama Glejzerova. Naravno, nisu obuhvaćena sva postojeća otvaranja, već samo ona koja je imao prilike da komentariše Glejzerov, a to su:
Philidorova odbrana (varijanta Hanhama), ruska partija, Ponzianijevo otvaranje, škotska partija, italijanska partija, te, naravno, španska partija, u o okviru nje – fijanketna varijanta, berlinska odbrana (s „anti-berlinom“ i „berlinskim zidom“), naknadna varijanta izmene, Anderssenova varijanta, otvorena varijata, „anti-Marshall“ sistemi, Marshallov napad i varijanta Zajceva.
Druga knjiga biće posvećena poluotvorenim igrama: Caro-Kannu, skandinavskoj, francuskoj, Pirčevoj i sicilijanskoj odbrani.
Ostale tri knjige baviće se isključivo zatvorenim igrama.
Od 2009. godine do Superfinala šampionata Rusije 2012. godine Jevgenij Glejzerov se bavio isključivo analizama već završenih partija, a nakon toga se posvetio online komentarisanju. I jedan i drugi vid komentarisanja imaju svoje prednosti: prvi je detaljniji, analitičniji, a drugi životniji, mada možda manje precizan.

Jevgenij Glejzerov

Ove knjige ne pretenduju da budu temeljni priručnici otvaranja, njihova svrha je sasvim drugačija: komentari Jevgenija Glejzerova trebalo bi da posluže šahistima kao putokaz u razumevanju određenih tipova pozicija, pa time i šaha u celini. Mislimo da će nakon ozbiljnog studiranja ovih materijala svaki šahista osetiti vidan napredak, jer će mu se razjasniti mnoge stvari koje su za njega ranije predstavljale misteriju. Često je bolje proučiti jednu jedinu partiju s dobrim komentarima, nego preleteti sto nekomentarisanih partija iz šahovskih baza. Verujte, osetićete kako vam se oči otvaraju…