POLUOTVORENE IGRE
Jevgenij Glejzerov

Analize i komentari
velemajstora Jevgenija Glejzerova

Format: A5
Broj strana: 250
Korice: tvrdi povez
Povezivanje: prošiveno
Izdanje: april 2017. godine

CENA: 1500 din

PDF izdanje: 500 dinara

 

Skandinavska odbrana
Aljehinova odbrana
Pirčeva odbrana i kraljev fijanketo
Odbrana Caro-Kann
Francuska odbrana
Sicilijanska odbrana

Sistemi s 3.Lb5
Laskerova varijanta
Paulsenova varijanta
Richter-Rauzerov napad
Zmajeva varijanta
Ševeniška varijanta
Najdorfova varijanta

Format: A5
Broj strana: 250
Broj partija: 30
Korice: tvrdi povez
Povezivanje: prošiveno
Izdanje: mart 2017. godine

CENA: 1000 din

Poštovani čitaoci

Pred vama je druga knjiga „Partije i komentari“ s analizama i komentarima poznatog ruskog velemajstora i analitičara Jevgenija Glejzerova. Od kako je 2009. godine počeo da radi za ruski šahovski sajt Chesspro obogatio je šahovski svet briljantnim analizama i online komentarima mnogobrojnih važnih partija.
Predvideli smo ukupno pet knjiga s partijama koje je komentarisao Jevgenij Glejzerov. Materijal će biti podeljen po otvaranjima, a druga knjiga posvećena je poluotvorenim igrama. Tu će čitalac naći zanimljive partije, osvetljene izvanrednim i lucidnim komentarima i analizama Glejzerova. Naravno, nisu obuhvaćena sva postojeća otvaranja, već samo ona koja je imao prilike da komentariše Glejzerov, a to su:
Skandinavska odbrana, Aljehinova odbrana, Pirčeva odbrana i kraljev fijanketo, Odbrana Caro-Kann, Francuska odbrana, te Sicilijanska odbrana sa sledećim varijantama: Sistemi s 3.¥b5, Laskerova varijanta, Paulsenova varijanta, Richter-Rauzerov napad, Zmajeva varijanta, Ševeniška varijanta, Najdorfova varijanta.
Prva knjiga bila je posvećena otvorenim igrama. Ostale tri knjige obrađuju zatvorene igre.
Od 2009. godine do Superfinala šampionata Rusije 2012. godine Jevgenij Glejzerov se bavio isključivo analizama već završenih partija, a nakon toga se posvetio online komentarisanju. I jedan i drugi vid komentarisanja imaju svoje prednosti: prvi je detaljniji, analitičniji, a drugi životniji, mada možda manje precizan.

Jevgenij Glejzerov

Ove knjige ne pretenduju da budu temeljni priručnici otvaranja, njihova svrha je sasvim drugačija: komentari Jevgenija Glejzerova trebalo bi da posluže šahistima kao putokaz u razumevanju određenih tipova pozicija, pa time i šaha u celini. Mislimo da će nakon ozbiljnog studiranja ovih materijala svaki šahista osetiti vidan napredak, jer će mu se razjasniti mnoge stvari koje su za njega ranije predstavljale misteriju. Često je bolje proučiti jednu jedinu partiju s dobrim komentarima, nego preleteti sto nekomentarisanih partija iz šahovskih baza. Verujte, osetićete kako vam se oči otvaraju…