Skandinavska Odbrana
Caro-Kann

Format: A5
Broj strana: 274
Korice: tvrdi povez
Povezivanje: prošiveno
Izdanje: novembar 2018. godine

CENA: 1500 dinara

PDF izdanje: 500 dinara

 

Ovom knjigom nastavljamo našu seriju „Teorija otvaranja na temelju partija vrhunskih velemajstora“.
Skandinavska odbrana i Caro-Kann imaju izvesne zajedničke osobine koje se tiču pešačke strukture, i zato smo ta dva otvaranja svrstali u jednu knjigu. Ovde mislimo na strukturu crnih pešaka c6 i e6 (bez pešaka na d5), koja
nastaje u klasičnoj varijanti Caro-Kanna i mnogim varijantama skandinavske odbrane. Naravno, blokadna varijanta Caro-Kanna predstavlja izuzetak, i pozicije koje tu nastaju više nalikuju na one iz francuske odbrane.
Skandinavska odbrana ima svog apologetu u holandskom velemajstoru Sergeju Tivjakovu, a inače se samo sporadično javlja na najvišem svetskom nivou, mada će čitalac u ovoj knjizi pronaći i partije u kojima su ovu odbranu crnim figurama primenili Magnus Carlsen i Fabiano Caruana, svetski br. 1 i br. 2. S druge strane, Caro-Kann predstavlja povremeno, ako ne i glavno oružje mnogih igrača iz samog svetskog vrha.
Materijal je podeljen u dva dela: prvi deo se odnosi na skandinavsku odbranu, a drugi – na Caro-Kann. Što se tiče rasporeda materijala unutar ovih delova knjige, držali smo se klasifikacije „Enciklopedije šahovskih otvaranja“,
mada bi moglo biti sasvim prirodno i da materijal sledi logiku frekventnosti upotrebe pojedinih varijanata, pa bi tako blokadna varijanta Caro-Kanna (varijanta B12, koja je u vreme pisanja „Enciklopedije šahovskih otvaranja“
igrana relativno retko) mogla doći i na kraj knjige, kao glavna varijanta u današnje vreme.
Valja na kraju reći da ova knjiga nije kasična knjiga iz teorije otvaranja, s bezbroj varijanata i različitih grananja.
Ali, 78 komentarisanih partija u ovoj knjizi mogu biti dobar način da čitalac stekne uvid u načine tretiranja određenih pozicija. Knjiga može poslužiti i kao putokaz za dalji produbljeniji rad na pojedinim varijantama.